İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
DEMİR METAL, yaptığı tüm işlerde, yeterli sağlık ve güvenlik koşullarını sağlayarak, işlerin kusursuz ve zamanında bitirilmesi için faaliyet göstermek, çalışanları ve faaliyetlerinden etkilenen diğer insanlar üzerlerindeki zararları minimize etmek amacıyla çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmeyi, gerekli olan duyuru, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini en önemli önceliği olarak görerek yürürlülükteki iş sağlığı güvenliği Mevzuatına ve üyesi olunan kuruluşların şartlarına uymayı, tehlike ve risk değerlendirmesi, mevcut tehlike ve riskleri belirleme ve mümkün olan her türlü korumayı sağlamayı, faaliyetlerinin ve ürünlerinin ayrılmaz bir taahhüdü haline getirmiş, çalışma ortamını ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını sürekli iyileştirmeyi politika olarak benimsemiştir.