EĞİTİM
Demir Metal, iş tanımlarının gerektirdiği hedeflere ulaşmada önemli olan yetkinliklerin geliştirilmesi ve buna bağlı olarak performansın arttırılabilmesi için şirket içi ve dışı eğitimlere büyük önem vermektedir. Bu amaç doğrultusunda, Demir Metal'de eğitim faaliyetleri, şirket kültürünü ve süreçlerin işleyişini öğrenmeye yönelik olarak oryantasyon eğitimi ile başlamaktadır. Demir Metal, şirket gereksinimleri ve çalışanların talepleri dikkate alınarak oluşturulan eğitim programları ile çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, işini seven ve sahiplenen, ekip çalışmasına ve takım ruhuna inanan, etik değerlere sahip, müşteri odaklı, sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.
İK POLİTİKASI
Demir Metal olarak bünyemizdeki en temel kaynağın çalışanlarımız olduğunun bilincindeyiz. Bu amaçla insan kaynakları politikamız, Demir Metal vizyonu ve misyonu doğrultusunda, işletmenin ve işin gereklerine uygun bilgi, deneyim, yetkinlik ve yeterlilik sahibi adayları şirket bünyesine kazandırmaktır

İŞE ALIM SÜRECİ
İşe başvuru süreci, web sayfamızdan, özgeçmişinizin bize ulaşması ile başlar. Başvurduğunuz pozisyonlarla, nitelikleriniz eşleştirilerek ön değerleme yapılır. Bu doğrultuda uygun olduğunuz saptanırsa, sizinle temasa geçilerek iş görüşmesine davet edilirsiniz. Sitemize yapmış olduğunuz başvurular, gizlilik esası içinde değerlendirilir.