TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI
DEMİR METAL MAKİNA İNŞ.HAF.NAK.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Akçaburgaz mah. 137. sk. No:11 Esenyurt 34510 ESENYURT İSTANBUL TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığınca (TEYDEB) desteklenen ELEKTRİK ARK OCAĞI ALT GÖVDESİ KAPASİTE ARTTIRIMI başlıklı ve 7110173 numaralı projenizin, 01.03.2011 / 01.03.2012 tarihleri arasındaki faaliyetleri desteklenerek ve projenin son dönemine ilişkin teknik ve mali değerlendirmeler yapılarak, proje destek süreci 12.07.2012 tarihi itibariyle tamamlanmış ve proje öngörülen hedefler doğrultusunda başarı ile sonuçlanmıştır. Şahsınızda firmanızı ve tüm proje personelini, proje faaliyetlerindeki başarılı çalışmalarından dolayı kutlarım. Kamu Ar-Ge desteklerinin nihai amacı, mikro ölçekte sağlanan desteğin, makro ölçekte sosyo- ekonomik ve bilimsel kazanımlara dönüştürülebilmesidir. Başarıyla sonuçlanan proje çıktılarının en kısa sürede ticarileştirilerek beklenen yararların sağlanması Kurumumuzca beklenmektedir. Araştırma, teknoloji ve ürün geliştirme faaliyetlerinizdeki süreklilik çerçevesinde, Ar-Ge personeliniz ile gerektiğinde üniversite ve araştırma kurumlarımızdan alacağınız katkılarla oluşturacağınız yeni proje başvurularınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla,

Fatih B. YÜLEK
Başkan a.
TEYDEB Başkan V.

TÜBİTAK TEYDEB Tarafından Desteklenen Projelere İlişkin Firma Yetkililerinin Basın, Medya Bilgilendirmelerinde ve Proje Çıktısı Ürünlerin Reklam ve Tanıtımında Dikkat Edilecek Hususlara İlişkin Bilgi Notu:

Sayın Yetkili,

Hassas bir konu olmasından dolayı hatırlatmak isteriz ki, TÜBİTAK'ın sağladığı destek sadece proje Ar-Ge harcamalarınıza mali hibe desteği olup, bu destekten yararlanılmış olması, proje çıktılarının TÜBİTAK tarafından test edildiği ve onaylandığı veya projenin TÜBİTAK'ın bilimsel-teknolojik katkısı ile gerçekleştirildiği anlamını taşımamaktadır. Proje sözleşmesinde de yer aldığı üzere, TÜBİTAK'tan proje desteği alan firmalar yazışma, doküman, reklam veya herhangi bir tanıtım ürününde TÜBİTAK logosunu kullanamayacakları gibi, TÜBİTAK'tan alınan desteğin içeriği ve mahiyetine ilişkin yanlış veya yanıltıcı bilgi veremezler. Bu bağlamda, TÜBİTAK'ın firmanıza teknoloji desteği sağladığı, projenin TÜBİTAK ile birlikte gerçekleştirildiği gibi ifadelerle açıklanması, Türk Ticaret Kanununun haksız rekabete ilişkin hükümlerine; TÜBİTAK logosunun izinsiz kullanımı ise Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine aykırılık teşkil edeceğinden, bu tür gerçeğe aykırı ifade, beyan veya anlatımların hukuki/cezai sorumluluğunuzu doğurabileceğini bu vesile ile dikkatinize sunmak isteriz. Yukarıda açıklanan hususlar nedeniyle, desteklenen ve başarıyla tamamlanan söz konusu projenin tanıtım faaliyetlerinde ... .... başlıklı projemize TÜBİTAK TEYDEB tarafından hibe destek sağlanmıştır. Biçiminde bilgilerin sunulması uygun olacaktır. Bilgi ve gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

TÜBİTAK
Teknoloji ve Yenilik Destek programları Başkanlığı